Adótanácsadó tanfolyam, képzés és szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Az országos képzési jegyzékben szereplő adatok:

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01

A szakképesítés megnevezése: Adótanácsadó

1.   A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ munkakör, foglalkozás

 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
2512 Adószakértő, szaktanácsadó Adótanácsadó
1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató) Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
3652* Adó- és illetékhivatali ügyintéző Adó-szakelőadó
* felsőfokú végzettség megléte esetén

2.   A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzõ leírása

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.

Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.

Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.

Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:

–        a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése,

–        a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése,

–        a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás,

–        a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése,

–        a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése,

–        megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása,

–        adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése,

–        feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,

–        szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,

–        felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában.

II. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A képzés tantárgyai, szakmai követelménymoduljai:

10766-12    Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok (32 óra)

10767-12    Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás (40 óra)

10768-12    Közvetlen adózási feladatok (60 óra)

10769-12    Közvetett adózási feladatok (60 óra)

10770-12    Egyéb adózási feladatok ellátása (30 óra)

10771-12    Számviteli feladatok ellátása (50 óra)

10772-12    Adótanácsadási tevékenység (8 óra)

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1.      A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok szóbeli
10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás írásbeli
10768-12 Közvetlen adózási feladatok írásbeli, szóbeli
10769-12 Közvetett adózási feladatok írásbeli, szóbeli
10770-12 Egyéb adózási feladatok ellátása írásbeli
10771-12 Számviteli feladatok ellátása írásbeli
10772-12 Adótanácsadási tevékenység szóbeli

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti. A szóbeli vizsgatevékenység csak az adott követelménymodul eredményes írásbeli vizsgatevékenysége után kezdhető meg. Amennyiben a vizsgázó az eredményes írásbeli vizsgatevékenység után nem teljesíti a szóbeli vizsgatevékenységen elvárt minimális teljesítményszázalékot, úgy 1 éven belül csak a sikertelen vizsgatevékenységet kell megismételnie.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közvetlen és közvetett adózási feladatok számítógépen

A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatsor a Közvetlen adózási feladatok és a Közvetett adózási feladatok szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli tételsor tartalmazza:

–        Az adózás rendje, adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten a közpénzügyek, adózási elvek, alapfogalmak, az adóhatóságok és az adóalanyok jogai és kötelezettségei, az adózás folyamata, az ellenőrzés és önellenőrzés folyamata, az adóigazgatási, végrehajtási eljárás szabályainak számonkérése,

–        Közvetlen adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték és az adókedvezmények,

–        Közvetett adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 70%